Läsvärt

Läsvärt

GARPHYTTAN  Ett gammalt bruks historia.

Av August Nachmanson och David Hannenberg. Utgiven 1945.


Boken handlar, förutom om Garphyttans bruk, även om två tyskar, blecksmedsmästaren Christian Merckel och förtennarmästaren Christian Rau som med sina familjer kom till Garphyttan i början på 1660-talet. Författarna ger här exempet på arbetsförhålladena på bruktet. Av tingsprotokoll framgår också att förhållanena med brukspatronen Hartman, men inte heller arbetarna sinsemellan, alltid var så goda. Några korta utdrag som berör Christian Merckel finns att läsa här.


Christian Merckel är släkt i rakt nedstigande led med min far, Nils Carlsson.

SKAGERSHULT  Rekonstruktion av Skagerhults kyrkböcker 1635-1870.

Av Ulf Berggren.


Vid en brand 1893 förstördes stora delar av Skagershults kyrkoarkiv. I den här boken har Ulf Berggren med hjälp av andra arkivhandlingar lyckats rekonstruera mycket av den förlorade informationen.Finsk invandring till Tiveden med omnejd.

Av Bertil I W Kjelldorff.


Har du en anfader som kommer från trakerna kring Finnerödja? Då är möjligheterna stora att du kan finna en svedjefinne bland dina anor. I boken beskrivs hur svedjefinnar, hitlockade av hertig Karl med skattefrihet och gratis mark, odlade upp den ofta oländiga Tivedsterrängen. En av de första svedje-finnarna att bosätta sig i närheten av Finnerödja var Olof Finne. I boken redovisas en omfattande karläggning av Olof Finnes barn och barnbarn i flera led, liksom en beskriving av torp uppodlade av hans ättlingar,.

Senast uppdaterad  2020-03-22